Khamis, 3 November 2016

Perbanyak Salawat, Perbanyak Rezeki

Dari Samurah bin Jundub RA:

Seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan memohon beberapa nasihat mengenai amal kebajikan. Di antara sabdanya:

"Banyak berzikir dan bersalawat atasku, akan menafikan (meniadakan) kemiskinan." HR Abu Nuáim

Menurut ijma' ulama, salawat merupakan amalan yang sangat dianjurkan bagi setiap Muslim, bahkan ada sebagian yang mewajibkan. Hal ini berdasarkan surah Al-Ahzab, ayat 56:

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya bersalawat ke atas nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Lebih banyak kita bersalawat, maka lebih baik dan ia merupakan sumber syafaat bagi pembacanya di dunia dan akhirat nanti. 

Inshaa Allah.
Catat Ulasan